Food, Future & Education

Een terugblik op het symposium Groen Perspectief

- web-jort-kelder-met-key-note-speakers-jan-van-zijl-albert-jan-maat-en-johan-van-de-gronden-foto-yvo-sajet.JPGBoeiende keynotes en spannend debat met Albert Jan Maat (voorzitter LTO Nederland), Jan van Zijl (voorzitter MBO Raad) en Johan van de Gronden (voorzitter WNF Nederland), o.l.v. dagvoorzitter Jort Kelder.

Onder grote belangstelling vierde de Aeres Groep op 21 mei in Dronten zijn tienjarig bestaan. In de CAH Vilentum Hogeschool werd het symposium Groen Perspectief, over de toekomst van het groene onderwijs, gekenmerkt door pittige discussies onder leiding van Jort Kelder. De feestelijke dag trok, samen met de opening van de nieuwe onderzoeksfaculeiten van het Aeres Praktijkcentrum, ruim vijfhonderd deelnemers.

De Grutto en de Grachtengordel

'Laat het Groene Onderwijs bij het ministerie van Economische Zaken.' Het waren duidelijke woorden van Albert Jan Maat, een van de keynote speakers op het Aeres symposium Groen Perspectief van 21 mei. Maat riep de aanwezigen op zich strijdbaarder op te stellen. Vorig jaar pleitte de voorzitter van LTO Nederland al tegen de voorgenomen bezuinigen op het groene onderwijs, die hij toen onbegrijpelijk en contraproductief noemde.

Albert Jan Maat was niet de enige die in Dronten het achterste van zijn tong liet zien. Ook voorzitter van het College van Bestuur van de Aeres Groep, Bastiaan Pellikaan was in zijn openingswoord meer dan duidelijk. Pellikaan bekritiseerde het beleid van staatssecretaris Dijksma, die 60 miljoen wil bezuinigen op het groene onderwijs. Omdat de instellingen van Aeres samen goed zijn voor zo'n 10 procent van het groene onderwijs in Nederland zal Aeres het met tussen de 6 en 8 miljoen euro minder moeten doen, aldus de redenering van Pellikaan. Hij vindt het vooral moeilijk te accepteren dat een onevenredig groot deel van de bezuinigingen de praktijkleergelden treft, precies het gebied waar het groene onderwijs, en Aeres, nu juist zo sterk in is.

Speerpunt

Toch was in de symposiumzaal van CAH Vilentum in Dronten niet alleen kritiek te horen. Albert Jan Maat gaf toe dat ook het bedrijfsleven de laatste jaren te weinig had geïnvesteerd in het groene onderwijs en ergens in de discussie was al sprake van het groene onderwijs als proeftuin voor een nieuwe samenleving. Jan van Zijl stelde op een bepaald moment zelfs voor om een Akkoord van Dronten te sluiten. De voorzitter van de MBO Raad ging in zijn speech in op de volgens hem broodnodige veranderingen in de structuur van vmbo en mbo, omdat leerlingen nu veel te vroeg moeten kiezen voor een bepaalde richting.

Opwaartse druk

Hij constateerde teveel 'opwaartse druk' in het schoolsysteem. Van te veel leerlingen wordt volgens Van Zijl te veel verwacht, wat onnodige uitval tot gevolg heeft. Jort Kelder suggereerde dat de PvdA, de partij van Van Zijl, gezien diens pleidooi dat 'verheffing' dus geen onderwijstaak meer is, als politieke partij wellicht overbodig was geworden…..

Rendabel boeren

Johan van de Gronden opende met een boodschap in mineur: het Nederlandse milieu staat er niet goed voor. Daar viel de zaal wel even stil van, na de vrolijke heen-en-weer discussie tussen een Jort Kelder in vorm en de eerste twee sprekers. Gelukkig zag de voorzitter van het Wereld Natuur Fonds ook positieve aanknopingspunten. Zo beschreef hij een samenwerkingsverband waarin biologische boeren samen met andere organisaties in de keten milieuvriendelijk en rendabel kunnen boeren. Van de Gronden karakteriseerde zichzelf als idealist en wist duidelijk te maken dat zijn passie voor een beter milieu geen 'geitenwollensokkenverhaal' is, maar dat het wordt gedreven door urgentie: 'Ik wil het nu opgelost hebben.'

Grutto

In de discussie figureerde ook de Grutto, een volgens Van de Gronden bedreigde soort, waarvan Albert Jan Maat wist te melden dat de aantallen door toedoen van het gewijzigde beheer door zijn achterban ook weer toenamen.

'Eenheid Grutto per kilo'

Voordat die discussie in een welles-nietes verhaal ontaardde trok Jort Kelder de situatie weer naar zich toe. De gespreksleider wist aan een van de publieksdeelnemers zelfs het begrip 'eenheid Grutto per kilo' te ontlokken. Af en toe deed Kelder ook zelf mee aan de gesprekken. Zo liet hij zich ontvallen dat veel van zijn buren 'op de grachtengordel' geen idee hebben waar hun voedsel vandaan komt, dat zijn adellijke vriendjes het teveel aan vossen waar Maat last van had wel willen afschieten, en dat hij op de Dierenpartij stemt. Bastiaan Pellikaan greep daarop een kort een-tweetje met Kelder aan om te benadrukken dat leerlingen en studenten van de Aeres Groep al in hun opleiding worden aangemoedigd om na te denken over de dilemma's die ter sprake kwamen. De discussie over de toekomst van het groene onderwijs werd op deze manier verbreed tot een cocktail van urgentie en informatie, met genoeg vrolijke noten om er een aangenaam begin van de middag van te maken.

Inzicht

Dit symposium ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van de Aeres Groep leverde, door de politieke insteek van zijn bestuursvoorzitter en door de bijdragen van de keynote speakers en de dagvoorzitter, meer dan ooit het inzicht op dat onderwijs, bedrijfsleven en politiek de oplossingen samen moeten zoeken. De sprekers op het podium leken dat te begrijpen, Bastiaan Pellikaan schreef het al in zijn voorwoord: 'De titel van dit symposium, Groen Perspectief, is niet toevallig vrijwel dezelfde als die van de nieuwe meerjarenstrategie van de Aeres Groep, ‘Verbindend Perspectief.'